TUTION 5 SC

TUTION 5 SC

Aktif Madde: Deltamethrin

Formulasyon: Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj: 50ml, 500ml, 1L, 5L

Etiket Bilgileri Güvenlik Bilgi Formu
Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar
Zararlı Türü Yaşam Evresi Uygulama Alanı ve Şekli Seyreltme Miktarı Uygulama Miktarı Uygulama Dozu
Sivrisinek - Ergin Boş kapalı alanlarda pülverizatör ile 50 ml ürün+6250 ml su ile karıştırılır Metrekareye 50 ml karışım uygulanır 0.020 g/m2 a.i.
Karasinek - Ergin 150 ml ürün+4850 ml su ile karıştırılır 0.075 g/m2 a.i.
Hamam böceği - Ergin 60 ml ürün+4940 ml su ile karıştırılır 0.030 g/m2 a.i.
Kullanım Şekli

Sivrisinek, Karasinek, Hamamböceği zararlılarına göre yukarıda tabloda belirtilen doz miktarlarında suyla seyreltilir ve sırt pülverizatör pompaları, el spreyleri ile uygulanır. Sivrisinek ve Karasinek mücadelesi için boş kapalı alanda kapı, pencere iç kenarları gibi konacakları yüzeylere uygulama yapılmalıdır. Hamamböceği için yuva yapabileceği veya geçebileceği tüm yerlere özel dikkat sarf ederek normal püskürtme pompası kullanarak uygulayınız.

Diğer Bilgiler