NAAFİ 10 SC

NAAFİ 10 SC

Aktif Madde: Alphacypermethrin

Formulasyon: Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj: 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1L, 5L

Etiket Bilgileri Güvenlik Bilgi Formu
Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar
Zararlı Türü Yaşam Evresi Uygulama Alanı ve Şekli Seyreltme Miktarı Uygulama Miktarı Uygulama Dozu
Sivrisinek - Ergin Boş kapalı alanlarda pülverizatör ile 40 ml Ürün+ 9960 ml Su ile karıştırılır Metrekareye 50 ml karışım uygulanır 0,020 gr a.i./m²
Karasinek - Ergin 15 ml Ürün+4985 ml Su ile karıştırılır 0,015 gr a.i./m²
Hamam böceği - Ergin 60 ml Ürün+ 9940 ml Su ile karıştırılır 0,030 gr a.i./m²
Kullanım Şekli

Sivrisinek, Karasinek, Hamamböceği zararlılarına göre yukarıda tabloda belirtilen doz miktarlarında suyla seyreltilir ve sırt pülverizatör pompaları, el spreyleri ile uygulanır. Sivrisinek ve Karasinek mücadelesi için boş kapalı alanda kapı, pencere iç kenarları gibi konacakları yüzeylere uygulama yapılmalıdır. Hamamböceği için yuva yapabileceği veya geçebileceği tüm yerlere özel dikkat sarf ederek normal püskürtme pompası kullanarak uygulayınız.

Diğer Bilgiler