MUGASTON

MUGASTON

Aktif Madde: 452,42 g/L 2,4-D asite eşdeğer 2-Ethylhexyl ester  + 6,25 g/L Florasulam

Formulasyon: Süspo - Emülsiyon (SE)

Ambalaj: 1 L, 5 L

Etiket Bilgileri Güvenlik Bilgi Formu
Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar
Bitki Adı Yabancı Ot Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday ve Arpa

Kan damlası (Adonis aestivalis)

İtalyan sığırdili (Anchusa azurea)

Yatık boya kökü (Asperugo procumbens)

Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)

Sarı ot (Boreava orientalis)

Rum yalancı keteni (Camelina rumelica)

Yabani tere (Cardaria draba)

Boynuz otu  (Cerastium dicothomum)

Uzun süperge otu (Descurainia sophia)

Kıraç ıtırı (Geranium stepporum)

Sarkık meyveli yavruağzı (Hypecoum pendulum)

Yabani çivit otu (Isatis tinctoria)

Trakya hardalı (Neslia apiculata)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Süpürge otu (Sisymbrium altissimum)

Kaba tüylü fiğ (Vicia narbonensis)

Adi fiğ (Vicia sativa)
50 ml/da 14 gün

Buğday ve Arpa

Tarla papatyası (Anthemis fumarifolia)

Saka dikeni (Carduus picnocephalus)

Tarla hazeranı (Consolida regalis)

Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum)

Çoban değneği (Polygonum bellardi)

Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

Meryem dikeni (Silybum marianum)

Parmaklı yavşan otu (Veronica triphyllos)
60 ml/da 14 gün
Buğday ve Arpa

Kekre (Acroptilon repens)

Kokar ot (Bifora radians)

Gökbaş (Centaurea depressa)

Köygöçüren (Cirsium arvense)

Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)
70 ml/da 14 gün
Mısır*

İmam pamuğu  (Abutilon theophrastii)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Uzun loğusa otu  (Aristolochia clematitis)

Sirken (Chenepodium album)

Yatık sirken (Chenepodium vulvaria)

Dil kanatan (Galium aparine)

Gece sefası (Ipomea stolonifera)

Adi soda otu (Salsola kali)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
70 ml/da 14 gün
Mısır*

Kekre (Acroptilon repens)

Tarla sarmaşığı  (Convolvulus arvensis)
80 ml/da 14 gün

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Kullanım Şekli

MUGASTON uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan uygulamalardan alınır.

Hububat (Buğday, arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulama yapmayınız.

Mısır: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün), günlük ortalama sıcaklık 15 °C’nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.