HERBOUT 48 SL

HERBOUT 48 SL

Aktif Madde: 480 g/l Glyphosate isopropylamin tuzu

Formulasyon: Suda Çözünen Konsantre (SL)

Ambalaj: 1 L, 5 L, 20 L

Etiket Bilgileri Güvenlik Bilgi Formu
Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Zamanı
Turunçgiller, Fındık, Bağ *, Meyve bahçeleri ve ekili olmayan alanlar Tek yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlar 300 ml/da
Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır.)
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Horozibiği (Amaranthus albus)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Yeşil horozibiği (Amaranthus viridis)
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
Kısır brom (Bromus sterilis)
Sirken (Chenopodium album)
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
Yabani havuç (Daucus carota)
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Sütleğen (Euphorbia spp.)
Turnagagası (Geranium dissectum)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Çimensi bezelye (Lathyrus nissolia)
Çayır mürdüğümü (Lathyrus pratensis)
Ebegümeci (Malva neglecta)
Yabani yonca (Medicago polymorpha)
Yer fesleğeni (Mercurialis annua)
Mısır hardalı (Ochthodium aegyptiacum)
Kuşyemi (Phalaris spp.)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
Kanarya otu (Senecio vernalis)
Yeşil kirpi darı (Setaria viridis)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Kuş otu (Stellaria media)
Yabani fiğ (Vicia spp.)
Zincir pıtrağı (Xanthium spinosum)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Çok yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlar 600 ml/da
Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır.)
Pelin (Artemisia vulgaris)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Topalak (Cyperus rotundus)
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Büyük ısırgan otu (Urtica dioica)
Kara, demiryolu kenarları, havaalanları, fabrika bahçeleri, tarihi alanlar, tarla kenarları vs. Çalımsı ve odunsu bitkilere karşı 1000 ml/da
Yabancı otların aktif büyüme devresinde
Banketler, su ve drenaj kanalları Banket ve su üstü yabancı otlar 1000 - 1500 ml/da
Yabancı otların aktif büyüme devresinde

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Kullanım Şekli

En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdükleri zamanda elde edilir. Bitki koruma ürünlü mahlulün kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna pulverize edilmemesine dikkat edilmelidir.

HERBOUT 48 SL sistemik etkili bir bitki koruma ürünü olduğundan ürünün yabancı otlara nüfuz edebilmesi için uygulamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden, yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Diğer bazı herbisitler ile karıştırılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.