Astrachem, 1988 yılında Riyad, Suudi Arabistan'da yüksek kaliteli tarım kimyasalları, gübreler, halk sağlığı ve veteriner ilaçları, tohumlar ve diğer tarımsal girdileri ithal etmek ve dağıtmak için kurulmuştur.
Astrachem, dünya çapında yaklaşık 24 ülkeyi kapsayan geniş kapsamlı bir dağıtım ağına sahiptir. Dammam'da bileşik gübre ve diğer zirai kimyasalların yanı sıra, halk sağlığı kimyasalları formüle etmek ve üretmek için modern bir tesise sahiptir.
Astrachem, satış ve dağıtımını, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesini ve diğer komşu ülkeleri kapsayacak şekilde genişletmektedir. Şirket, bölgesel satış ve güçlü dağıtım ağının yanı sıra, tanıtım ve test sahaları ile tarım sektörünün önde gelen şirketlerinden biridir.
Astrachem, Türkiye'de müşterilerinin taleplerini karşılamak ve önemli Türk pazarına ve yakın ülkelere erişimi arttırmak için zirai kimyasal ürünler sunmaktadır.