Global ölçekte lider bir kuruluş olan Astra Group bünyesine katıldığımız günden bu yana artarak devam eden üretimimiz ve istihdamımız ile ülkemiz ekonomisine sağladığımız katma değerler en büyük gurur ve motivasyon kaynağımızdır.

Astrachem Ailesi olarak, bu amaç ve değerlerimizin devamlılığı ve ürün kalitemizin sürekli artarak küresel rekabete uygun ürünler sunabilme misyon ve hedefini taşımaktayız.

Astrachem İnsan Kaynakları politikalarımız, farklı yetenek, bilgi ve deneyimlerin, şirket beklenti ve hedefleri doğrultusunda yerleştirilmesi ve geliştirilmesi esasına dayanmaktadır. Çoğulcu ve Şeffaf bir vizyon ile oluşturulan İK stratejilerimiz ile işe alım sürecinden itibaren iş analizi, kariyer planlaması, yetenek ve performans yönetimi gibi İnsan Kaynakları Süreçlerinde, bilimsel gelişmeler doğrultusunda, periyodik olarak çalışanlarımıza ihtiyaç duydukları kişisel gelişim ve mesleki eğitimleri sunarak, yetkin ve profesyonel kadrolar yetiştirmekteyiz.

Astrachem çalışma kültürümüz, kurumsal zeminde yasalar çerçevesinde oluşturulan, işbirliği ve dayanışma esaslı, müşteri odaklı, yenilikçi, dinamik, rekabetçi ve sürekli gelişen bir çalışma ortamını ifade eder. Tüm Çalışanlarımızın, başta çevresel yönetim ilkeleri ile iş sağlığı ve güvenliği hakkında tam donanımlı bir şekilde üretim ve satış hedeflerimize yönelik çalışmaları çalışma ortamımızın vazgeçilmez unsurudur.

Faaliyet sektörümüz olan Tarım Endüstrisinde, örnek bir kuruluş olarak, tercih edilme oranımız değerli çalışanlarımızın emek ve tecrübelerinin eseridir.

Firmamızın marka değerini oluşturan, tüm çalışanlarımıza takdir ve teşekkürlerimizi sunarız.